aizacantalejo

Mga Gawaing Pampasigla o Simpleng Paraan ng Pag-eehersisyo

In Uncategorized on January 16, 2010 at 5:04 am

Photo information 1728x2304 pixels 484kb filename:pic0774.jpg camera:vivitar model:vivicam 4100 ISo:200 exposure:1/11 sec aperture:3.5 focal length:7.7mm flash used:no lat:n/a long:n/a

Ang mga gawaing pampasigla o ehersisyo ay mga gawaing isinasagawa bago magsagawang mas higit na mabigat na gawain. Ito ay mga gawaing makapagpapabuti sa pangangasiwa ng katawan. Binibuo ito ng mga ehersisyong nauukol di lamang para paunlarin ang ating pisikal na katawan kundi upang mapabuti rin ang sistema ng paghinga o sirkulasyon ng oksiheno sa baga at iba’t- ibang bahagi ng katawan. 

photo information 2304x1728 pixels 492kb Filename:pict0780.jpg camera:vivitar model:vivicam4100 ISo:200 exposure:1/11 sec Aperture:3.5 focal length:7.7mm flash used:no lat:n/a long:n/a

Sa pamamagitan din ng pag-eehersisyo ay mapapnatili ang wastong tikas at tindig. Ang ilan sa mga simpleng ehersisyo na maaari nating gawin ay ang simpleng paglalakad-lakad, pagtakbo, pagbibisekleta at iba pang mga gawain na ating kinawiwilihan katulad ng pagsayaw at maging ang mga gawaing bahay ay isang paraan upang maehersiyo ang ating katawan. 

photo information January 16,2010 23040×1728 pixels 610kb flename:pic20773.jpg camera:vivitar model:vivicam 4100 ISO:200 Exposure:1/11 sec aperture:3.5 focal length:7.7mm flash used:no latitude:n/a longitude:n/a

Ang mga nasabing paraan ng pag-eehersisyo ay maaaring gawin ng kahit na sino,maging babae man o lalaki, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, may karanasan man o wala – dahil hindi ito nangangailangan ng anumang espesyal na karanasan. Maaari rin itong gawin ng nag-iisa, ng may kasama o ng pangkatan.

            Ang pag-eehersisyo ay nakakatulong upang mapigilan ang pagtaas ng timbang. Bunga nito, nagiging mabuti ang kondisyon ng katawan at malayo sa mga sakit tulad ng atake sa puso at stroke.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: